Οροι και Προϋποθέσεις

Πληροφοριακό σημείωμα και Όροι και συνθήκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πληροφοριακό σημείωμα σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 51 του Ν.Δ. με αριθ. 206/2005 και το άρθρο 12 του Ν.Δ. με αριθ. 70/2003 (Για την Ιταλία)

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα έχει συνταχθεί από τη RINTEMOVI ELLAS LLC με νομική έδρα στη διεύθυνση Via Carducci 31, 20123 Μιλάνο και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου/Αριθμό ΦΠΑ 02838590343, αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μιλάνου 02838590343, πιστοποιημένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ridemovi@nulllegalmail.it (εφεξής «RINTEMOVI ELLAS»), σε συμμόρφωση με τα άρθρα 49 and 51 του Ν.Δ. με αριθ. 206/2005 (που αναφέρεται εφεξής ως «Καταναλωτικός Κώδικας») και το άρθρο 12 του Ν.Δ. με αριθ. 70/2003. Αυτό το πληροφοριακό σημείωμα παρέχει τα κύρια στοιχεία της σύμβασης (εφεξής αναφέρεται ως η «Σύμβαση») που διέπει την Εφαρμογή, τον δικτυακό τόπο, τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ιταλία υπό το εμπορικό σήμα RINTEMOVI ELLAS, και που επιτρέπουν στον χρήστη να προβεί σε εύρεση, κράτηση, ξεκλείδωμα και ενοικίαση των ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σκούτερ (που αναφέρονται εφεξής ως «Οχήματα της RINTEMOVI ELLAS»).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Η Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την πώληση από τη RIDEMOVI των υπηρεσιών εύρεσης, κράτησης, ξεκλειδώματος και ενοικίασης των Οχημάτων της Ridemovi τα οποία είναι διαθέσιμα τη στιγμή της πρόσβασης του χρήστη στην Εφαρμογή (εφεξής «Υπηρεσίες»).

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η σύναψη της Σύμβασης από τον χρήστη γίνεται μέσω της καθοδηγούμενης βήμα προς βήμα διαδικασίας που ανευρίσκεται στην Εφαρμογή που είναι στη διάθεση του χρήστη για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες («Εφαρμογή»). Η σύναψη της Σύμβασης θεωρείται ότι έχει τελεστεί τη στιγμή της αποδοχής εκ μέρους του χρήστη των όρων και συνθηκών που είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ridemovi.com/terms («Όροι και συνθήκες»). Ένα αντίγραφο των Όρων και Συνθηκών και του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος θα αρχειοθετηθεί στην περιοχή ελεγχόμενης πρόσβασης της Εφαρμογής, για την ελεύθερη προβολή από τον χρήστη. Ο χρήστης θα μπορεί να προβεί σε μεταφόρτωση αυτών των εγγράφων μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://www.ridemovi.com/terms.

 

ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Ο χρήστης θα μπορεί, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει κατά καιρούς, να αγοράσει τις Υπηρεσίες με χρέωση βάσει της κατανάλωσης, εποχικού εισιτηρίου ή κατ'αποκοπήν μέσω δεσμίδων («Pass»). Επιπρόσθετα, πριν από το ξεκλείδωμα των Οχημάτων της Ridemovi, η RIDEMOVI θα μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη την πληρωμή μιας κατάθεσης εγγύησης, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει κατά καιρούς, η οποία θα εισπραχθεί χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής που υποδεικνύεται από τον χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό που είναι προσβάσιμος μέσω της Εφαρμογής («Λογαριασμός»). Η περίοδος χρέωσης θα ξεκινήσει τη στιγμή του ξεκλειδώματος του Οχήματος της Ridemovi και θα λήξει τη στιγμή του κλειδώματός του. Η έναρξη και το τέλος της περιόδου ενοικίασης θα αποτελούν ένα ταξίδι. Οι πληρωμές θα μπορούν να γίνουν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στον χρήστη θα χρεωθεί κάθε ταξίδι σε ένα Όχημα της Ridemovi, καθώς και τυχόν κυρώσεις, έξοδα ή πρόστιμα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και τις συνθήκες που είναι σε ισχύ τη στιγμή του ταξιδιού. Λεπτομέρειες για τις τιμές, τις κυρώσεις, τα έξοδα, τα πρόστιμα, τις χρεώσεις και την κατάθεση εγγύησης είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή, με πρόσβαση με τα στοιχεία του Λογαριασμού χρήστη. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες εάν δεν έχει σκοπό να αποδεχτεί τις τιμές, τις κυρώσεις, τα έξοδα, τα πρόστιμα, τις χρεώσεις και την κατάθεση εγγύησης που ισχύουν.

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Ο χρήστης θα μπορεί να ανακαλέσει τη συμβατική σχέση και επομένως να κλείσει τον Λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με τη RIDEMOVI στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Συνθήκες και/ή οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που έχει εφαρμογή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, η RIDEMOVI θα μπορεί να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης των Οχημάτων της Ridemovi, να τερματίσει τη συμβατική σχέση και κατά συνέπεια να κλείσει τον Λογαριασμό του χρήστη. Όταν το κλείσιμο του Λογαριασμού γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, η RIDEMOVI θα επιστρέψει την ενδεχόμενη κατάθεση εγγύησης και οποιαδήποτε υπολειπόμενη πίστωση υπάρχει στον Λογαριασμό αφού γίνουν όλες οι παρακρατήσεις για ανεξόφλητα ποσά που οφείλονται στη RIDEMOVI για οποιονδήποτε λόγο. Για τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά των Pass, η επιστροφή αυτών στον χρήστη θα διασφαλίζεται μόνο εάν το κλείσιμο του Λογαριασμού γίνει σε συμμόρφωση με τις συνθήκες της σύμβασης. Εάν ο λογαριασμός κλείσει με πρωτοβουλία της RIDEMOVI για λόγους διαφορετικούς από την παραβίαση της σύμβασης από τον χρήστη, η RIDEMOVI θα επιστρέψει στον χρήστη και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά των Pass, εκτός από τις κρατήσεις ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του Pass και/ή των διαφορετικών κλασμάτων μονάδας που ενδεχομένως προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, τα υπολειπόμενα ποσά θα επιστραφούν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ PASS

 

Η ανάκληση της αγοράς των Pass επιτρέπεται μόνο στον χρήστη ο οποίος είναι ένας καταναλωτής (το λεγόμενο δικαίωμα «υπαναχώρησης») και πάντως εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο από τη σύναψη της συμφωνίας αγοράς υπό το πνεύμα του άρθρου 52 του Καταναλωτικού Κώδικα. Ωστόσο, ο καταναλωτής, μέσω της Εφαρμογής, θα μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών πριν από την πάροδο της περιόδου «υπαναχώρησης». Ο χρήστης καταναλωτής θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα «υπαναχώρησης» εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών (i) από τη σύναψη της σύμβασης ή (ii) σε περίπτωση αγοράς του Pass, από αυτή την αγορά. Η άσκηση του δικαιώματος «υπαναχώρησης» μπορεί να γίνει μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση support.it@nullridemovi.com, υποδεικνύοντας τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, το Pass (εάν έχει αγοραστεί) για το οποίο αυτός επιθυμεί την ανάκληση και την ημερομηνία της αγοράς, με χρήση του εντύπου που υποδεικνύεται στο άρθρο XII, εδάφιο 6, των Όρων και Συνθηκών. Η RIDEMOVI θα επιστρέψει την πληρωμή που έλαβε από τον χρήστη εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημέρα που ο χρήστης άσκησε το δικαίωμα ανάκλησης Η RIDEMOVI θα προβεί στην επιστροφή χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον χρήστη για την αρχική συναλλαγή. Στην περίπτωση που ο χρήστης ξεκινήσει τη χρήση των Υπηρεσιών πριν από την πάροδο της περιόδου «υπαναχώρησης», ο χρήστης θα πληρώσει στη RIDEMOVI ένα ποσό ανάλογο με τις ημέρες χρήσης των Υπηρεσιών και/ή του Pass και/ή των διαφορετικών κλασμάτων μονάδας που ενδεχομένως προβλέπονται. Η RIDEMOVI θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει αυτό το ποσό με την επιστροφή που οφείλεται στον χρήστη ως αποτέλεσμα της ανάκλησης.

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Οι Όροι και οι Συνθήκες και η χρήση των Υπηρεσιών διέπονται από την ιταλική νομοθεσία.

 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, σε περίπτωση που ζητήσει την έκδοση ενός τιμολογίου για τις Υπηρεσίες που αγοράστηκαν, αυτές οι Υπηρεσίες θα θεωρηθεί ότι αγοράστηκαν στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής, βιοτεχνικής, εμπορικής ή επιχειρησιακής δραστηριότητας. Αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες, ο χρήστης δεν θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους καταναλωτές από τον Καταναλωτικό Κώδικα.

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης προσδιορίζεται ως καταναλωτής σύμφωνα με τον Καταναλωτικό Κώδικα, για οποιαδήποτε δυνητική διαφορά, θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία το Δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή της διεύθυνσης διαμονής που έχει επιλεγεί από τον χρήστη στην Ιταλική επικράτεια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία το Δικαστήριο του Μιλάνου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ RIDEMOVI

 

​​ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

 

1. Αυτοί οι Όροι και οι Συνθήκες («Όροι και Συνθήκες») διέπουν την πρόσβαση σε ή τη χρήση των εφαρμογών, περιεχομένων, προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζεται και εμπορευματοποιεί στην Ιταλία η Ridemovi S.p.A. (εφεξής «RIDEMOVI») υπό το εμπορικό σήμα «RIDEMOVI».

 

2. Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες προσεκτικά πριν από την εγγραφή του στην εφαρμογή που είναι στη διάθεσή του για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες («Εφαρμογή») και σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν από την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τη χρήση των Υπηρεσιών. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες και η χρήση των Υπηρεσιών αποτελεί και συνεπάγεται αποδοχή αυτών των Όρων και Συνθηκών. Οι συνδεδεμένες με τη RIDEMOVI εταιρείες ή οι θυγατρικές εταιρείες της RIDEMOVI και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι συμβαλλόμενοί της (εφεξής τα «Μέρη της RIDEMOVI») δεν έχουν την εξουσιοδότηση για να επιφέρουν μεμονωμένες εξαιρέσεις ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες.

 

3. Η σύναψη της σύμβασης γίνεται μέσω της καθοδηγούμενης βήμα προς βήμα διαδικασίας που είναι διαθέσιμη στην Εφαρμογή. Η σύναψη της σύμβασης θεωρείται ότι έχει τελεστεί τη στιγμή της αποδοχής εκ μέρους του χρήστη αυτών των Όρων και Συνθηκών και σε συμμόρφωση με όσα προβλέπονται στο εδάφιο 2 ανωτέρω. Ένα αντίγραφο αυτών των Όρων και Συνθηκών θα αρχειοθετηθεί στην περιοχή ελεγχόμενης πρόσβασης της Εφαρμογής για την ελεύθερη προβολή από τον χρήστη. Ο χρήστης θα μπορεί να προβεί σε μεταφόρτωση αυτών των Όρων και Συνθηκών μέσω του παρακάτω συνδέσμου https://www.ridemovi.com/terms.

 

4. Η RIDEMOVI θα μπορεί να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις συνθήκες κατά καιρούς, όταν αυτό δικαιολογείται για τη συμμόρφωση με νέες νομοθετικές διατάξεις ή για την εφαρμογή αλλαγών που έγιναν από τη RIDEMOVI στην οργάνωσή της για τον σκοπό της βελτίωσης της υπηρεσίας ή την αποφυγή της επανάληψης αθέμιτων συμπεριφορών από τους χρήστες, στην περίπτωση που τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν προβλεφθεί ήδη από αυτούς τους όρους και τις συνθήκες ή που αυτοί οι όροι και οι συνθήκες δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί για την πρόληψη αυτών των συμπεριφορών.

 

5. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, σε περίπτωση που ζητήσει την έκδοση ενός τιμολογίου για τις Υπηρεσίες που αγοράστηκαν, αυτές οι Υπηρεσίες θα θεωρηθεί ότι αγοράστηκαν στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής, εμπορικής, βιοτεχνικής ή επιχειρησιακής δραστηριότητας. Αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες, ο χρήστης δεν θα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους καταναλωτές από το Ν.Δ. με αριθ. 206/2005.

 

II. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

 

1. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την Εφαρμογή, τον δικτυακό τόπο, τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιταλία υπό το εμπορικό σήμα RIDEMOVI, και οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να προβεί σε εύρεση, κράτηση, ξεκλείδωμα και ενοικίαση των ποδηλάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σκούτερ («Οχημάτων της Ridemovi») που είναι διαθέσιμα τη στιγμή της πρόσβασης του χρήστη στην Εφαρμογή («Υπηρεσίες»).

 

2. Οι Υπηρεσίες διατίθενται στον χρήστη αποκλειστικά και μόνο για δική του προσωπική και μη εμπορική χρήση στις καθορισμένες περιοχές δραστηριοποίησης εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με ρητή και γραπτή συμφωνία. Οι λεπτομέρειες της περιοχής δραστηριοποίησης ανευρίσκονται στην Εφαρμογή ή στον δικτυακό τόπο.

 

3. Με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες, στον χρήστη παραχωρείται άδεια περιορισμένη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης, ανακλήσιμη και αμεταβίβαστη για (i) πρόσβαση σε και χρήση της Εφαρμογής στην προσωπική του συσκευή αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών και (ii) πρόσβαση σε και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και σχετικών υλικών που μπορεί να διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπική χρήση από τον χρήστη. Οποιαδήποτε δικαιώματα δεν παραχωρούνται ρητά παραμένουν αποκλειστικά στη RIDEMOVI.

 

4. Οι Υπηρεσίες και όλα τα σχετικά δικαιώματα είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της RIDEMOVI ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Ούτε αυτοί οι Όροι και οι Συνθήκες ούτε η χρήση των Υπηρεσιών μεταβιβάζουν ή παραχωρούν στον χρήστη οποιαδήποτε δικαιώματα σε ή σχετιζόμενα με τις Υπηρεσίες, εκτός όπως προβλέπεται από αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες, ούτε επιτρέπουν στον χρήστη να χρησιμοποιεί ή να αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο στις εταιρικές ονομασίες, τα λογότυπα και τα προϊόντα της RIDEMOVI ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

III. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 

1. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες, ο χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή σε έναν προσωπικό λογαριασμό («Λογαριασμός») που είναι προσπελάσιμος μέσω της Εφαρμογής.

 

2. Ο χρήστης πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 18 (δεκαοκτώ) ετών για την εγγραφή σε έναν Λογαριασμό ή για τη χρήση των Υπηρεσιών. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα Όχημα της Ridemovi εάν αυτός είναι τουλάχιστον 16 (δεκαέξι) ετών («Ανήλικος») και ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας του Ανηλίκου επικοινωνώντας με τη RIDEMOVI στη διεύθυνση support.it@nullridemovi.com (α) έχει κάνει εγγραφή στον Λογαριασμό εκ μέρος του Ανηλίκου, παρέχοντας ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Ανηλίκου και του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα, (β) έχει δηλώσει και εγγυάται ότι αυτός/αυτή και ο Ανήλικος έχουν αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και (γ) εγγυάται ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε τραυματισμό, βλάβη, κόστος και δαπάνη που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Ανήλικο σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και όσα προβλέπονται από τον νόμο. Κανένα άτομο ηλικίας κάτω των 16 (δεκαέξι) ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ούτε τις Υπηρεσίες ούτε τα Οχήματα της Ridemovi.

 

3. Η εγγραφή ενός Λογαριασμού απαιτεί τη ρητή αποδοχή από τον χρήστη αυτών των Όρων και Συνθηκών και την υποβολή ορισμένων προσωπικών πληροφοριών του χρήστη, όπως προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία θα διατηρηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο www.ridemovi.com/privacy.

 

4. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Συνθηκών, ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες τις πληροφορίες στον προσωπικό του Λογαριασμό. Η αστοχία τήρησης αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει στο να μην έχει ο χρήστης τη δυνατότητα για πρόσβαση σε και χρήση των Υπηρεσιών ή η πρόσβαση του χρήστη στις Υπηρεσίες μπορεί να ανασταλεί.

 

5. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στον δικό του Λογαριασμό, και αυτός θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού του.

 

6. Κάθε χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή ενός μόνο Λογαριασμού, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά γραπτώς.

 

7. Η RIDEMOVI διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής ενός Λογαριασμού ή αναστολής ή κλεισίματος ενός Λογαριασμού υπό το πνεύμα του άρθρου XII κατωτέρω.

 

8. Ο χρήστης δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτα μέρη για τη χρήση του Λογαριασμού του ούτε να παραχωρήσει ή να μεταβιβάσει άλλως πως τον Λογαριασμό του σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή φορέα για την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

9. Όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, θα μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει απόδειξη της ταυτότητάς του για την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών και, εάν ο χρήστης αρνηθεί ή δεν είναι σε θέση να παρέχει απόδειξη της ταυτότητάς του, η RIDEMOVI μπορεί να αρνηθεί σε αυτόν την πρόσβαση σε ή τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

10. Με τη δημιουργία ενός Λογαριασμού ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή από τη RIDEMOVI πληροφοριών με μήνυμα κειμένου (υπηρεσία βραχέος μηνύματος, SMS) για τη διευκόλυνση της χρήσης των Υπηρεσιών. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να μην αποδεχτεί τη λήψη μηνυμάτων κειμένου αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των Υπηρεσιών από αυτόν, χωρίς από αυτό να μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη της RIDEMOVI.

 

11. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτός, μέσω του Λογαριασμού, μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε στιγμή σε αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και στα δεδομένα του και ότι μπορεί να προβεί σε διόρθωση τυχόν ανακριβειών ή σφαλμάτων που εισήχθηκαν κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τυχόν επικαιροποιήσεις και/ή τροποποιήσεις αυτών των Όρων και Συνθηκών και/ή του τιμοκαταλόγου θα γνωστοποιηθούν στον Χρήστη μέσω της Εφαρμογής και/ή ενός sms (υπηρεσία βραχέος μηνύματος) που θα αποσταλεί στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που παρέχεται από τον χρήστη κατά την εγγραφή. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις στους Όρους και τις Συνθήκες, αυτός μπορεί να τερματίσει τη συμβατική σχέση και έτσι να κλείσει τον Λογαριασμό υπό το πνεύμα του άρθρου XII κατωτέρω.

 

IV. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ RIDEMOVI.

 

1. Η εύρεση, η κράτηση, το ξεκλείδωμα και η χρήση των Οχημάτων της Ridemovi μπορεί να γίνει μετά την πρόσβαση (log in) στον Λογαριασμό. Το ξεκλείδωμα των Οχημάτων της Ridemovi γίνεται με σάρωση του κωδικού QR στο Όχημα της Ridemovi.

 

2. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση της πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που χρειάζεται για την πρόσβαση σε και τη χρήση των Υπηρεσιών. Ενδέχεται να εφαρμόζονται χρεώσεις για τα μηνύματα και για τα δεδομένα δικτύου του κινητού εάν προβλέπονται βάσει της σύμβασης του τηλεφώνου του χρήστη, και αυτός θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την πληρωμή τέτοιων χρεώσεων. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση και την επικαιροποίηση συμβατού υλισμικού ή συσκευών που απαιτούνται για την πρόσβαση σε και τη χρήση των Υπηρεσιών και της Εφαρμογής και οποιωνδήποτε επικαιροποιήσεων αυτών. Η RIDEMOVI δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες, η Εφαρμογή ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών θα λειτουργούν σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο υλισμικό ή συσκευή. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που προκαλούνται από:

α) το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο (Internet),

β) την υιοθέτηση νέων τεχνικών μέτρων και μέτρων συντήρησης που απαιτούνται για τη διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου απόδοσης της υπηρεσίας,

γ) περιπτώσεις τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.

 

3. Το κλείδωμα των Οχημάτων της Ridemovi πρέπει να γίνεται στις καθορισμένες περιοχές δραστηριοποίησης χειροκίνητα και/ή από απόσταση μέσω της Εφαρμογής. Τη στιγμή του κλειδώματος, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να φορτώσει μια φωτογραφία του Οχήματος της Ridemovi και για να επιτραπεί στον χρήστη να αποδείξει την ορθότητα της στάθμευσής του σε περίπτωση αμφισβητήσεων/προστίμων. Εφόσον ζητηθεί η φόρτωση της φωτογραφίας, η μη φόρτωση αυτής ή η φόρτωση μιας φωτογραφίας που δεν είναι κατάλληλη για να αποδείξει την ορθότητα της στάθμευσης συνεπάγεται την εφαρμογή μιας κύρωσης, το ύψος της οποίας υποδεικνύεται στον ιστότοπο.

 

V. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ. ΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, PASS, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ.

 

1. Ο χρήστης θα μπορεί να αγοράσει τις Υπηρεσίες με χρέωση βάσει της κατανάλωσης, εποχικού εισιτηρίου ή κατ'αποκοπήν, μέσω δεσμίδων (Pass) που προσδιορίζονται στο εδάφιο 6 κατωτέρω. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κατά καιρούς, η RIDEMOVI θα μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη την πληρωμή μιας κατάθεσης εγγύησης, η οποία θα εισπραχθεί πριν από το ξεκλείδωμα του Οχήματος της Ridemovi, με χρήση της προτιμώμενης μεθόδου πληρωμής που υποδεικνύεται από τον χρήστη στον Λογαριασμό του. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

2. Η περίοδος χρέωσης θα ξεκινήσει όταν ξεκλειδωθεί το Όχημα της Ridemovi. Η περίοδος χρέωσης θα τελειώσει με το κλείδωμα του Οχήματος της Ridemovi (από τον χρήστη σε συμφωνία με το άρθρο IV, εδάφιο 3 ανωτέρω ή αυτόματα από το σύστημα, όταν παρέλθουν δύο ώρες από την τελευταία κίνηση). Η έναρξη και το τέλος της περιόδου χρέωσης αποτελούν ένα ταξίδι.

 

3. Ο χρήστης θα χρεωθεί για κάθε ταξίδι σε ένα Όχημα της Ridemovi σύμφωνα με τις χρεώσεις και τον τιμοκατάλογο που είναι σε ισχύ τη στιγμή του ταξιδιού. Λεπτομέρειες για τις τιμές, τις χρεώσεις και την κατάθεση εγγύησης είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή, με πρόσβαση με τα στοιχεία του Λογαριασμού χρήστη. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες εάν δεν έχει σκοπό να αποδεχτεί τις τιμές ή την κατάθεση εγγύησης. Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει την έκδοση τιμολογίου από τη RIDEMOVI εντός 30 (τριάντα) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία πληρωμής.

 

4. Η περίοδος χρέωσης και οποιεσδήποτε χρεώσεις ή τέλη που έχουν εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων προστίμων, κυρώσεων και αποζημιώσεων για Οχήματα της Ridemovi που εκλάπησαν και/ή υπέστησαν βλάβη, για χρήση των Οχημάτων της Ridemovi εκτός της περιοχής δραστηριοποίησης, για στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο, στάθμευση εκτός μιας καθορισμένης περιοχής στάθμευσης ή στάθμευση του Οχήματος της Ridemovi χωρίς χρήση του κλειδώματος, για παραβιάσεις του Ν.Δ. της 30ης Απριλίου 1992, αριθ. 285 («Κώδικας οδικής κυκλοφορίας») και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτών των Όρων και Συνθηκών, θα προσδιορίζονται με χρήση των δεδομένων που καταχωρούνται στα συστήματα, και αυτά τα δεδομένα θα αποτελούν απόδειξη της σχετικής χρήσης. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αμφισβητήσει το ποσό που χρεώθηκε, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη RIDEMOVI εντός 90 (ενενήντα) ημερών από όταν έγινε η χρέωση, αλλιώς θα απολέσει το σχετικό δικαίωμα. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η RIDEMOVI θα δικαιούται να κάνει χρέωση απευθείας στο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, το οποίο γνωστοποιήθηκε από τον χρήστη, για το αντίτιμο για τις Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλη χρέωση (πρόστιμα, κυρώσεις ή άλλα) που προβλέπονται από αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες.

 

5. Πριν από την πρόσβαση σε ένα Όχημα της Ridemovi, ο χρήστης πρέπει να εφοδιάσει τον Λογαριασμό του με επαρκή ποσά για το ταξίδι. Οι χρεώσεις θα γίνουν στον Λογαριασμό Χρήστη στο τέλος κάθε ταξιδιού. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή ποσά, το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα χρεωθεί στην κατάθεση εγγύησης ή, εάν αυτή δεν επαρκεί, μόλις τα ποσά προστεθούν κατόπιν στον Λογαριασμό ή απευθείας στο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, το οποίο γνωστοποιήθηκε από τον χρήστη. Ο χρήστης δεν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε ένα Όχημα της Ridemovi έως ότου υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή ποσά στον Λογαριασμό.

 

6. Ανάλογα με τις χρεώσεις και τον τιμοκατάλογο που ισχύουν κατά καιρούς, ο χρήστης θα μπορεί επίσης να αγοράσει και συνδρομές, οι οποίες μπορούν να διαιρεθούν, ανάλογα με τη διάρκεια, σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, τριμηνιαίες, ετήσιες ή διετείς δεσμίδες (τα «Pass»). Τα Pass προορίζονται για αποκλειστική και προσωπική χρήση και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ή να διατεθούν στο κοινό, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά γραπτώς από τη RIDEMOVI. Τα Pass μπορεί να υπόκεινται σε οποιονδήποτε πρόσθετο όρο ή κανονισμό που θα καθορίσει η RIDEMOVI για κάθε Pass σε συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις. Τα Pass δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή πίστωση για τη χρήση των Υπηρεσιών εκτός των συγκεκριμένων όρων που προβλέπονται και/ή πέραν της καθορισμένης προθεσμίας και, μετά από τη λήξη, δεν μπορούν να εισπραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν. Η αγορά του Pass δεν εμποδίζει τον Χρήστη από το να συνεχίζει να αγοράζει τις υπηρεσίες σε κανονικές τιμές. Τα Pass (διαφορετικά από τα ημερήσια και εβδομαδιαία Pass) θα υπόκεινται σε αυτόματη ανανέωση εάν ο χρήστης δεν γνωστοποιήσει την ακύρωση της ανανέωσης γράφοντας στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com εντός 7 (επτά) ημερών πριν από τη λήξη για τα μηνιαία Pass ή τουλάχιστον 30 (τριάντα) ημερών πριν από τη λήξη για τα άλλα Pass, ή κάνοντας κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης/ακύρωσης που υπάρχει στην Εφαρμογή. Μόνο στην περίπτωση αλλαγών στις τιμές χρέωσης, οι ανωτέρω αλλαγές θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από τη RIDEMOVI στους κατόχους των Pass και αυτοί θα μπορούν να προβούν σε άσκηση της ανάκλησης της αυτόματης ανανέωσης των Pass (με εφαρμογή των νέων τιμών χρέωσης) εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την αυτόματη ανανέωση.

 

7. Η RIDEMOVI θα μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, να δημιουργεί και να προσφέρει κωδικούς προώθησης («Προωθητικοί κωδικοί») που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πίστωση για τον Λογαριασμό, ή άλλα οφέλη που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες («Προωθητική Πίστωση») και που θα υπόκεινται σε οποιονδήποτε πρόσθετο όρο ή κανονισμό που θα καθορίσει η RIDEMOVI για κάθε Προωθητικό Κωδικό/Προωθητική Πίστωση σε συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Προωθητική πίστωση/ο Προωθητικός κωδικός προορίζονται για αποκλειστική και προσωπική χρήση και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ή να διατίθενται στο κοινό, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά γραπτώς. Ο Προωθητικός κωδικός/η Προωθητική πίστωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους και/ή κανονισμούς που θα καθορίσει η RIDEMOVI για κάθε Προωθητικό κωδικό/Προωθητική πίστωση. Ο Προωθητικός κωδικός/η Προωθητική πίστωση δεν θα μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή πίστωση για τη χρήση των Υπηρεσιών εκτός των συγκεκριμένων όρων της σχετικής προωθητικής πρωτοβουλίας και/ή πέραν της καθορισμένης προθεσμίας της πρωτοβουλίας και, μετά από τη λήξη της πρωτοβουλίας, δεν θα μπορούν να εισπραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν. Η RIDEMOVI διατηρεί το δικαίωμα απόσυρσης ή απενεργοποίησης οποιασδήποτε Προωθητικής πίστωσης/Προωθητικού κωδικού σε συμφωνία με τις διατάξεις των σχετικών ειδικών όρων και/ή κανονισμών. Η RIDEMOVI διατηρεί το δικαίωμα απόσυρσης ή απενεργοποίησης άλλων λειτουργιών ή οφελών της Προωθητικής πίστωσης/του Προωθητικού κωδικού στην περίπτωση που η RIDEMOVI θεωρεί ότι η χρήση ή η είσπραξη του Προωθητικού κωδικού/της Προωθητικής πίστωσης έχει γίνει λανθασμένα, απατηλά, παράνομα ή έχει προκύψει με παραβίαση των εφαρμοστέων όρων ή αυτών των Όρων και των Συνθηκών.

 

8. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ενός Οχήματος της Ridemovi κατά το ταξίδι, ο χρήστης πρέπει να καταγγείλει αμέσως το συμβάν στα σώματα ασφαλείας και να στείλει στη RIDEMOVI τα σχετικά πρακτικά της καταγγελίας. Η RIDEMOVI θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον χρήστη ως κύρωση ένα ποσό 1.500,00 (χιλίων πεντακοσίων) ευρώ, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του χρήστη να αποδείξει ότι το συμβάν δεν οφειλόταν σε δικό του σφάλμα.

 

9. Εάν το Όχημα της Ridemovi υποστεί βλάβη κατά το ταξίδι, ο χρήστης πρέπει να γνωστοποιήσει τη βλάβη στη RIDEMOVI αμέσως μόλις αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια, μέσω της Εφαρμογής ή γράφοντας στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com. Ανάλογα με την έκταση της βλάβης που έχει συμβεί στο Όχημα της Ridemovi, η RIDEMOVI θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον χρήστη ως κύρωση ένα μέγιστο ποσό 1.500,00 (χιλίων πεντακοσίων) ευρώ, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του χρήστη να αποδείξει ότι το συμβάν δεν οφειλόταν σε δικό του σφάλμα.

 

10. Εάν ένα Όχημα της Ridemovi κλαπεί ή υποστεί βλάβη στο τέλος ενός ταξιδιού, τότε η RIDEMOVI θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει στον χρήστη ως κύρωση το ποσό των 1.500,00 (χιλίων πεντακοσίων) ευρώ εάν (i) ο χρήστης άφησε το Όχημα της Ridemovi ξεκλείδωτο και το Όχημα της Ridemovi δεν βρεθεί ή ανακτηθεί εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την κλοπή του Οχήματος ή (ii) εάν ο χρήστης είχε παρκάρει το Όχημα της Ridemovi εκτός της περιοχής δραστηριοποίησης και το Όχημα της Ridemovi εκλάπη από εκείνη τη θέση ή υπέστη βλάβη σε εκείνη τη θέση. Στην περίπτωση που το Όχημα της Ridemovin ανακτηθεί αργότερα, η RIDEMOVI θα επιστρέψει όλες τις χρεώσεις που έγιναν, αφού αφαιρέσει το κόστος τυχόν επισκευών και δαπανών για την ανάκτηση.

 

11. Στην περίπτωση που χρεωθούν στη RIDEMOVI πρόστιμα για παραβιάσεις του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τον χρήστη, η RIDEMOVI θα χρεώσει σε αυτόν τον χρήστη το σχετικό πρόστιμο και όλα τα σχετικά και/ή συνδεδεμένα τέλη (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων δαπανών μετακίνησης και αποθήκευσης του Οχήματος της Ridemovi), επιπλέον των δαπανών για τη διοικητική διαχείριση του θέματος ύψους 20,00 (είκοσι) ευρώ. Εάν έχει γίνει στάθμευση ενός Οχήματος της Ridemovi εκτός μιας περιοχής δραστηριοποίησης, η RIDEMOVI θα μπορεί να χρεώσει ένα τέλος για τη μεταφορά του Οχήματος της Ridemovi, το ύψος του οποίου υποδεικνύεται στον ιστότοπο.

 

12. Η RIDEMOVI θα μπορεί να προβεί στην είσπραξη σύμφωνα με τον νόμο οποιωνδήποτε ανεξόφλητων χρεώσεων ή πληρωμών που προέρχονται από την εγγραφή στις Υπηρεσίες και τη χρήση των Οχημάτων της Ridemovi. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάκληση της σύμβασης με τη RIDEMOVI οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με τις διατάξεις τερματισμού που προσδιορίζονται στο άρθρο XII κατωτέρω.

 

13. Κατά την ακύρωση του Λογαριασμού, ο χρήστης θα πρέπει να πληρώσει σε κάθε περίπτωση τυχόν ανεξόφλητες χρεώσεις που οφείλονται για οποιονδήποτε λόγο από όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμα επαρκή ποσά στον Λογαριασμό του. Η κατάθεση εγγύησης θα επιστραφεί, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της RIDEMOVI για κατακράτηση από την κατάθεση εγγύησης οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται για οποιονδήποτε λόγο από τον χρήστη. Η κατάθεση εγγύησης ή οποιοδήποτε υπόλοιπο αυτής θα επιστραφεί εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο από την ακύρωση του Λογαριασμού.

 

14. Όταν η δημιουργία και η εγγραφή του Λογαριασμού χρήστη γίνεται σε μια Χώρα ή Περιοχή που χρησιμοποιεί ένα νόμισμα που είναι διαφορετικό από το νόμισμα της Χώρας ή της Περιοχής όπου ο χρήστης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες, τότε το κόστος κάθε ενοικίασης θα είναι το κόστος της ενοικίασης στη Χώρα ή την Περιοχή όπου χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες και οι χρεώσεις θα γίνονται στο νόμισμα της Χώρας όπου χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες.

 

VI. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ RIDEMOVI.

 

1. Η RIDEMOVI θα εκτελεί τις Υπηρεσίες με την επαγγελματική συνέπεια που απαιτείται από τον νόμο (άρθρο 1176, εδάφιο 2, του αστικού κώδικα).

 

2. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιόδους του έτους, η μεγάλη ζήτηση των Οχημάτων της Ridemovi μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτών των οχημάτων σε μια εύλογη απόσταση από τη θέση του χρήστη.

 

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

 

1. Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για το Όχημα της Ridemovi που ξεκλειδώνεται και χρησιμοποιείται για τη διάρκεια κάθε ταξιδιού (από τη στιγμή που ξεκλειδώνει το Όχημα της Ridemovi έως τη στιγμή που κλειδώνει το Όχημα της Ridemovi).

 

2. Κατά τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi, ο χρήστης πρέπει να είναι ικανός να οδηγήσει και να χειριστεί το Όχημα με ορθό και επιμελή τρόπο στους δρόμους και να λαμβάνει κάθε εύλογη προφύλαξη για να προστατεύει τον εαυτό του (για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενός κράνους). Ο χρήστης θα πρέπει επίσης:

α) να συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και όλους τους νόμους και κανονισμούς που έχουν εφαρμογή,

β) να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του Οχήματος της Ridemovi πριν από την έναρξη του ταξιδιού, να επαληθεύει την απουσία ορατών βλαβών στο Όχημα της Ridemovi και να γνωστοποιεί τυχόν προβλήματα στη RIDEMOVI μέσω της Εφαρμογής,

γ) να ελέγχει πριν από την έναρξη του ταξιδιού ότι το Όχημα της Ridemovi (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των ελαστικών, των φρένων, των φωτών, του τιμονιού και του κουδουνιού) είναι κατάλληλο για οδική κυκλοφορία και ασφαλές,

δ) να διακόψει αμέσως το ταξίδι και τη χρήση του Οχήματος της Ridemovi στην περίπτωση που το Όχημα παρουσιάζει οποιαδήποτε τεχνικά ελαττώματα ή παρουσιάζει βλάβη κατά την έναρξη ή σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτά τα ελαττώματα και οι βλάβες πρέπει να γνωστοποιούνται μέσω της Εφαρμογής όσο το δυνατόν συντομότερα,

ε) να τηρεί όλες τις διατάξεις του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας,

στ) να τηρεί όλη την οδική σήμανση και σηματοδότηση,

ζ) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi με λογική, προσοχή και υπευθυνότητα,

η) να φροντίζει εύλογα το Όχημα της Ridemovi,

θ) να βεβαιώνεται ότι όλα τα μεταφερόμενα αγαθά και είδη είναι πάντα στερεωμένα και/ή ασφαλισμένα με αποτελεσματικό τρόπο και

ι) να κλειδώνει το Όχημα της Ridemovi όταν αυτό δεν είναι σε χρήση.

 

3. Κατά τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi, ο χρήστης δεν επιτρέπεται:

α) να κλειδώσει ή να στερεώσει το Όχημα της Ridemovi σε οποιοδήποτε αντικείμενο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,

β) να αφήσει το Όχημα της Ridemovi αφύλακτο, ακόμα και εάν αυτό είναι για βραχύ χρονικό διάστημα,

γ) να χρησιμοποιήσει το Όχημα για να εκτελέσει υπηρεσία courier ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα,

δ) να δώσει, να δανείσει ή να πουλήσει το Όχημα της Ridemovi σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει το Όχημα της Ridemovi,

ε) να προκαλέσει βλάβη, παραμόρφωση, βανδαλισμό ή παραβίαση στο Όχημα της Ridemovi,

στ) να βάψει ή να επιφέρει οποιουδήποτε τύπου αισθητική ή τεχνική τροποποίηση του Οχήματος της Ridemovi (συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων ή εμπορικών σημάτων),

ζ) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi με πάνω από ένα άτομο τη φορά,

η) να προσθέσει ή να εγκαταστήσει εξαρτήματα ή ρυμουλκούμενα στο Όχημα της Ridemovi,

θ) να μεταφέρει: ένα φορτίο στο καλάθι με βάρος άνω των 5 (πέντε) κιλών, ένα αντικείμενο που προεξέχει από το καλάθι, οποιοδήποτε ζώο, παιδί ή άτομο, επικίνδυνες ή εύφλεκτες ουσίες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες σε οποιοδήποτε αγαθό ή άτομο.

ι) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi με τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ενόχληση ή ταλαιπωρία σε άλλους,

ια) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi σε περίπτωση ισχυρού ανέμου ή κακοκαιρίας,

ιβ) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ,

ιγ) να μεταφέρει ή να μετακινεί το Όχημα της Ridemovi (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) σε άλλες περιοχές με μέσα διαφορετικά από την οδήγηση του Οχήματος της Ridemovi σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

ιδ) να χρησιμοποιεί το Όχημα της Ridemovi εκτός της περιοχής δραστηριοποίησης,

ιε) να αφήνει το Όχημα της Ridemovi σε ιδιωτικό χώρο ή μη δημόσιο χώρο όπου εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση της RIDEMOVI ή άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, σπιτιών, διαμερισμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων ιδιωτικών χώρων.

 

4. Κατά τη στάθμευση ενός Οχήματος της Ridemovi, ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί όλους τους νόμους και κανονισμούς που έχουν εφαρμογή. Ο χρήστης θα πρέπει να αφήνει το Όχημα της Ridemovi σε εμφανή θέση όπου θα είναι ορατό από τους περαστικούς και δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ειδικές βάσεις στήριξης οχημάτων ή άλλους ειδικούς δημόσιους χώρους στάθμευσης όπου είναι δυνατόν και να στερεώνει το Όχημα της Ridemovi έτσι ώστε να μην πέφτει και να μην αποτελεί κίνδυνο ή εμπόδιο. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η στάθμευση του Οχήματος της Ridemovi:

α) σε μια επικίνδυνη θέση πάνω ή κοντά σε έναν δρόμο,

β) στα φανάρια ή τα σήματα οδικής κυκλοφορίας,

γ) σε εκδοτήρια εισιτηρίων στάθμευσης ή παρκόμετρα,

δ) σε πεζοδρόμια με τρόπο που να εμποδίζει,

ε) μπροστά από ή κοντά σε εξόδους κινδύνου ή οδούς διαφυγής από πυρκαγιά,

στ) σε ιδιωτικό χώρο ή μη δημόσιο χώρο όπου εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση της RIDEMOVI ή άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, σπιτιών, διαμερισμάτων ή άλλων ιδιωτικών χώρων,

ζ) σε οποιαδήποτε άλλα μέρη στα οποία δεν επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση σύμφωνα με τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας,

η) εντός ή στην άμεση εγγύτητα χώρων στάθμευσης άλλων εταιρειών συλλογικής χρήσης ποδηλάτων.

 

5. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται:

α) να αφαιρεί λογότυπα, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά σημεία από το Όχημα της Ridemovi,

β) να αναπαράγει, να τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα με βάση αυτό, να κάνει διανομή, αδειοδότηση, μίσθωση, πώληση, μεταπώληση, μεταβίβαση, δημόσια προβολή ή άλλου είδους εκμετάλλευση των Υπηρεσιών και/ή των περιεχομένων της Εφαρμογής, εκτός όπως επιτρέπεται ρητά από τη RIDEMOVI,

γ) να κάνει αποσυμπίληση, αντίστροφη ανάλυση ή αποσυναρμολόγηση των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής,

δ) να κάνει αντιγραφή ή αναδιατύπωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής,

ε) να προβεί σε δημιουργία ή χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή δέσμης εντολών για τον σκοπό της απόσπασης, ευρετηρίασης ή εξέτασης δεδομένων ή να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους άντλησης δεδομένων οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής ή να προβεί σε ανάρμοστη επιβάρυνση ή παρεμπόδιση της διαχείρισης και/ή της λειτουργικότητας οποιασδήποτε πλευράς των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής,

στ) να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή να διακυβεύσει οποιαδήποτε πλευρά των Υπηρεσιών, της Εφαρμογής ή των σχετικών συστημάτων ή δικτύων,

ζ) να εκμεταλλευτεί τις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή για σκοπούς απάτης,

η) να προβεί σε αποστολή, φόρτωση ή δημοσίευση οποιουδήποτε δυσφημιστικού, υβριστικού, εχθρικού, βίαιου, επιλήψιμου, πορνογραφικού, παράνομου ή άλλως πως προσβλητικού περιεχομένου στην Εφαρμογή,

θ) να δημοσιεύσει οποιεσδήποτε εμπορικές ή μη εμπορικές διαφημίσεις στην Εφαρμογή και/ή στα Οχήματα της Ridemovi χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της RIDEMOVI,

ι) να παραβιάσει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

VIII. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 

1. Η διάθεση των Υπηρεσιών ή η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να γίνει μέσω χρήσης εφαρμογών τρίτων μερών και/ή σε σύνδεση με υπηρεσίες και περιεχόμενο τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένης διαφήμισης) που είναι πέραν του ελέγχου της RIDEMOVI. Η RIDEMOVI δεν εγκρίνει αυτού του είδους τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων μερών και, εντός των ορίων που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η RIDEMOVI δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε εφαρμογή, προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών των τρίτων μερών. Η πρόσβαση στις προαναφερθείσες υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων μερών υπόκειται στους όρους που προσδιορίζονται στους όρους και τις συνθήκες των τρίτων μερών που έχουν εφαρμογή.

 

2. Η RIDEMOVI και τα Μέρη της RIDEMOVI έχουν λάβει κάθε εύλογη προφύλαξη για την προσφορά των Υπηρεσιών αλλά αποποιούνται όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις για το περιεχόμενο της Εφαρμογής και το υποκείμενο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων για την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την εγκαιρότητα. Η RIDEMOVI δεν θα φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που γνωστοποιούνται στον χρήστη ούτε για καθυστερήσεις ή διακοπές των δεδομένων ή της ροής πληροφοριών και δεν εγγυάται ότι η Εφαρμογή και άλλες Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες συνεχώς. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και τις άλλες Υπηρεσίες με δικό του κίνδυνο.

 

IX. ΕΥΘΥΝΕΣ.

 

1. Εκτός από την περίπτωση τυχαίου συμβάντος ή γεγονότος τρίτων μερών, ξεκινώντας από το ξεκλείδωμα του Οχήματος της Ridemovi και έως και το νέο κλείδωμα στο τέλος του ταξιδιού, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Οχήματος της Ridemovi και για οποιονδήποτε τραυματισμό, βλάβη ή απώλεια προκληθεί σε τρίτα μέρη και/ή τη RIDEMOVI και συμβεί κατά τη χρήση του Οχήματος της Ridemovi (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, καταστροφής ή βλάβης αυτού).

 

2. Η RIDEMOVI φέρει την ευθύνη για τραυματισμούς ή θάνατο του Χρήστη που προκύπτουν από γεγονός που οφείλεται στην ίδια τη RIDEMOVI.

 

3. Εκτός από γεγονός που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, η RIDEMOVI δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή διαφυγόντα κέρδη που προκαλούνται από τη χρήση Υπηρεσιών ή την εξάρτηση από Υπηρεσίες ή από αδυναμία πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή χρήσης των Υπηρεσιών.

 

X. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

 

1. Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει αζημίωτη τη RIDEMOVI και τα Μέρη της RIDEMOVI από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τις απαιτήσεις, τις απώλειες, τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών δαπανών) που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

α) πράξεις που διαπράττονται από τον χρήστη εξ αμελείας ή εκ δόλου κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής,

β) την αθέτηση ή την παραβίαση από τον χρήστη αυτών των Όρων και Συνθηκών,

γ) την παραβίαση από τον χρήστη των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων που υπέστησαν τραυματισμό σε ατυχήματα.

 

XI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

 

1. Η RIDEMOVI έχει φροντίσει για τη σύναψη ασφάλειας αστικής ευθύνης, η οποία ασφαλίζει τον χρήστη έναντι ευθύνης που μπορεί να προκύψει σε αυτόν αναφορικά με τραυματισμούς ή βλάβες σε τρίτους ή στα αγαθά τρίτων που προκύπτουν από τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi από τον χρήστη (εφεξής η «Ασφάλεια»).

 

2. Το κόστος της Ασφάλειας περιλαμβάνεται στη χρέωση για τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi και δεν είναι δυνατόν για τον χρήστη να αρνηθεί την Ασφάλεια.

 

3. Η Ασφάλεια δεν καλύπτει τον χρήστη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή βλάβη που αυτός ενδέχεται να υποστεί στην περίπτωση ενός ατυχήματος και ενδείκνυται ο χρήστης να συνάψει μια δική του ασφάλεια πριν από τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi.

 

4. Εάν ο χρήστης εμπλακεί σε ένα ατύχημα ή υποστεί βλάβες ή τραυματισμούς κατά τη χρήση ενός Οχήματος της Ridemovi, θα πρέπει να σταματήσει την οδήγηση του οχήματος όταν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια και να πληροφορήσει τα σώματα ασφαλείας. Ο χρήστης πρέπει επίσης να γνωστοποιήσει στη RIDEMOVI το ατύχημα και τυχόν τραυματισμούς ή βλάβες μέσω της Εφαρμογής ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com. Ο χρήστης πρέπει επίσης να στείλει στη RIDEMOVI τις αναφορές των πρακτικών που θα δοθούν σε αυτόν από την αστυνομία.

 

5. Στην περίπτωση ενεργοποίησης της ασφαλιστικής κάλυψης, θα παραμείνουν σε βάρος του χρήστη, οι ζημίες στα ισχύοντα όρια ασφαλιστικώς ακάλυπτων ποσών έως ένα μέγιστο 5.000,00 (πέντε χιλιάδων) ευρώ.

 

XII. ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ PASS.

 

1. Ο χρήστης θα μπορεί να ανακαλέσει τη συμβατική σχέση και επομένως να κλείσει τον Λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή.

 

2. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε κλείσιμο του Λογαριασμού του με επικοινωνία με τη RIDEMOVI στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com.

 

3. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και/ή οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που έχει εφαρμογή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, η RIDEMOVI διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης των Οχημάτων της Ridemovi ή να λύσει τη συμβατική σχέση και κατά συνέπεια να κλείσει τον Λογαριασμό του χρήστη. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί τα Οχήματα της Ridemovi για 12 (δώδεκα) διαδοχικούς μήνες, ξεκινώντας από τον δέκατο τρίτο μήνα, η RIDEMOVI θα δικαιούται να χρεώσει στον χρήστη μια επιβάρυνση των 0,50 ευρώ (πενήντα λεπτά του ευρώ) ως αποζημίωση για το κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση του Λογαριασμού. Αυτή η επιβάρυνση θα συμψηφίζεται με την κατάθεση εγγύησης και/ή την υπάρχουσα πίστωση, εάν υπάρχει. Μόλις η πίστωση και/ή η κατάθεση του χρήστη εξαντληθεί, η RIDEMOVI θα δικαιούται να λύσει τη συμβατική σχέση και να κλείσει τον Λογαριασμό χρήστη, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για οποιοδήποτε κόστος που δεν έχει καταβληθεί σύμφωνα με αυτό το εδάφιο.

 

4. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα σώματα ασφαλείας σχετικά με μη συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες και οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα Όχημα της Ridemovi μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη RIDEMOVI ώστε αυτή να λύσει τη συμβατική σχέση και να κλείσει τον Λογαριασμό του χρήστη ή να αναστείλει τη χρήση των Υπηρεσιών από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης των Οχημάτων της Ridemovi.

 

5. Εάν το κλείσιμο του Λογαριασμού γίνει με πρωτοβουλία του χρήστη, η RIDEMOVI θα επιστρέψει την κατάθεση εγγύησης και οποιαδήποτε υπολειπόμενη πίστωση υπάρχει στον Λογαριασμό, αφού γίνουν όλες οι παρακρατήσεις για ανεξόφλητα ποσά που οφείλονται στη RIDEMOVI για οποιονδήποτε λόγο. Για τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά των Pass, η επιστροφή αυτών στον χρήστη θα διασφαλίζεται μόνο εάν το κλείσιμο του Λογαριασμού γίνει σε συμμόρφωση με τις συνθήκες που αναγράφονται στο εδάφιο 6 κατωτέρω. Εάν ο Λογαριασμός κλείσει με πρωτοβουλία της RIDEMOVI για λόγους διαφορετικούς από την παραβίαση αυτών των Όρων και Συνθηκών από τον χρήστη, η RIDEMOVI θα επιστρέψει στον χρήστη και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά των Pass, εκτός από τις κρατήσεις ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του Pass και/ή των διαφορετικών κλασμάτων μονάδας που ενδεχομένως προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, τα υπολειπόμενα ποσά θα επιστραφούν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών το αργότερο.

 

6. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται από το άρθρο I, εδάφιο 5 ανωτέρω, στην περίπτωση που ο χρήστης είναι ένας καταναλωτής, αυτός μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης (το λεγόμενο δικαίωμα «υπαναχώρησης») εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από i) τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο I, εδάφιο 3 ανωτέρω, ii) σε περίπτωση αγοράς του Pass, από τη σχετική αγορά. Το δικαίωμα ανάκλησης μπορεί να ασκηθεί μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση support.it@nullridemovi.com, υποδεικνύοντας τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, το Pass (εάν έχει αγοραστεί) για το οποίο αυτός επιθυμεί την ανάκληση και την ημερομηνία της αγοράς του, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο έντυπο:

«Παραλήπτης: RIDEMOVI S.p.A., Via Carducci n. 31, 20123 - Μιλάνο (Pec:ridemovi@nulllegalmail.it)

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος (*) με το παρόν γνωστοποιώ την ανάκληση από τη σύμβασή μου πώλησης των υπηρεσιών RIDEMOVI που ενεργοποιήθηκε την (*)

Όνομα του χρήστη (*)

Διεύθυνση του χρήστη [εισάγετε τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, όπου είναι διαθέσιμα, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου]

Υπογραφή του Χρήστη (μόνο εάν αυτό το έντυπο αποσταλεί σε τυπωμένη εκδοχή)

Ημερομηνία».

Η RIDEMOVI θα επιστρέψει την πληρωμή που έλαβε από τον χρήστη εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημέρα που ο χρήστης άσκησε το δικαίωμα ανάκλησης. Η RIDEMOVI θα προβεί στην επιστροφή χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον χρήστη για την αρχική συναλλαγή. Στην περίπτωση που ο χρήστης ξεκινήσει τη χρήση των Υπηρεσιών πριν από την πάροδο της περιόδου «υπαναχώρησης», ο χρήστης θα πληρώσει στη RIDEMOVI ένα ποσό ανάλογο με τις ημέρες χρήσης των Υπηρεσιών και/ή του Pass και/ή του διαφορετικού κλάσματος μονάδας που ενδεχομένως προβλέπεται. Η RIDEMOVI θα έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει αυτό το ποσό με την επιστροφή που οφείλεται στον Χρήστη ως αποτέλεσμα της ανάκλησης.

 

7. Εάν ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει ή αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει απατηλά ένα μέσο πληρωμής, η RIDEMOVI θα μπορεί να κλείσει τον Λογαριασμό χρήστη χωρίς πληρωμή οποιασδήποτε επιστροφής σε αυτόν.

 

8. Η RIDEMOVI μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή ενός Λογαριασμού εάν υπήρξε προηγούμενη αναστολή της χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη ή έχει υπάρξει προηγούμενο κλείσιμο του Λογαριασμού του λόγω αστοχίας συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες ή με οποιονδήποτε νόμο και κανονισμό που έχει εφαρμογή, ή υπάρχουν ανεξόφλητα ποσά που πρέπει να πληρωθούν από τον χρήστη στη RIDEMOVI για οποιονδήποτε λόγο, ή η RIDEMOVI έχει λάβει πληροφορίες από τα σώματα ασφαλείας για το ότι ο χρήστης έχει διαπράξει μια παραβίαση του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντα νόμου ή κανονισμού, ή η RIDEMOVI έχει λόγο να θεωρεί ότι ο Χρήστης αποπειράται ή έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει μια απατηλή μέθοδο πληρωμής για την εξαπάτηση της RIDEMOVI.

 

XIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

 

1. Η χρήση από τον χρήστη των Υπηρεσιών, του δικτυακού τόπου ή της Εφαρμογής δεν διασφαλίζει σε αυτόν οποιαδήποτε δικαιώματα στην βιομηχανική ή πνευματική ιδιοκτησία, επειδή ο χρήστης υποχρεούται να σεβαστεί όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονομάτων τομέων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η RIDEMOVI ή τρίτα μέρη.

 

2. Ο χρήστης απαγορεύεται να διαπράξει οποιαδήποτε ενέργεια αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας γνωστοποίησης ή άλλης μορφής θέσης σε διαθεσιμότητα, επεξεργασίας και γενικά άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφορίας ή υλικού, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από τον χρήστη μέσω των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής, εκτός εάν υπάρξει ρητή έγκριση γραπτώς από τον κάτοχο αυτών.

 

XIV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES.

 

1. Η πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πολιτική σχετικά με τα cookies προσδιορίζεται από τις διατάξεις του πληροφοριακού σημειώματος για τα προσωπικά δεδομένα και της πολιτικής σχετικά με τα cookies (www.ridemovi.com/privacy).

 

XV. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ.

 

1. Για οποιαδήποτε αιτήματα ή παράπονα ή εάν ο χρήστης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη RIDEMOVI μέσω της Εφαρμογής ή γράφοντας στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου support.it@nullridemovi.com.

 

2. Αυτοί οι Όροι και οι Συνθήκες αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση και τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της RIDEMOVI αναφορικά με το αντικείμενο αυτών και ακυρώνουν και αντικαθιστούν όλους τους ενδεχόμενους προηγούμενους όρους και συνθήκες και συμφωνίες μεταξύ των μερών αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και της Εφαρμογής.

 

3. Αυτοί οι Όροι και οι Συνθήκες και η χρήση των Υπηρεσιών από τον χρήστη διέπονται από την Ιταλική νομοθεσία.

 

4. Στην περίπτωση που ο χρήστης προσδιορίζεται ως καταναλωτής σύμφωνα με το Ν.Δ. αριθ. 206/2005, για οποιαδήποτε δυνητική διαφορά προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες ή σε σύνδεση με αυτούς, θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία το Δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή της διεύθυνσης διαμονής που έχει επιλεγεί από τον χρήστη στην Ιταλική επικράτεια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα έχει αποκλειστική δικαιοδοσία το Δικαστήριο του Μιλάνου.

 

XVI. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

1. Ο Χρήστης δεν μπορεί να παραχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της RIDEMOVI.

 

2. Η RIDEMOVI θα μπορεί να παραχωρήσει ή να μεταβιβάσει αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες, εν όλω ή εν μέρει, ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτούς σε:

α) μια θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία,

β) στον αποκτώντα το εταιρικό κεφάλαιο, το σύνολο της επιχείρησης ή μεμονωμένους κλάδους ή ενδεχομένως την επιχείρηση ή τα περιουσιακά στοιχεία της RIDEMOVI,

γ) έναν διάδοχο κατόπιν συγχώνευσης.

 

3. Εάν υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της έκδοσης στην ιταλική γλώσσα και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτών των Όρων και Συνθηκών, η έκδοση στην ιταλική γλώσσα θα υπερισχύει.

 

4. Η νομική ακυρότητα οποιουδήποτε μέρους αυτών των Όρων και Συνθηκών δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων Όρων και Συνθηκών. Εάν μια διάταξη αυτών των Όρων και Συνθηκών είναι ή καταστεί ανενεργή ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεαστεί η ισχύς των υπόλοιπων Όρων και Συνθηκών. Στην περίπτωση που μια διάταξη αυτών των Όρων και Συνθηκών είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη θα πρέπει να αντικαταστήσουν αυτή τη διάταξη, ή μέρος αυτής, με μια διάταξη που θα είναι νόμιμη, έγκυρη και εφαρμόσιμη και η οποία θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερο παρόμοιο αποτέλεσμα με εκείνο της παράνομης, άκυρης ή μη εφαρμόσιμης διάταξης ή του μέρους αυτής.

 

XVII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 

1. Για οποιαδήποτε αμφιβολία ή οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με αυτούς τους Όρους και τις Συνθήκες ή για τεχνική υποστήριξη, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη RIDEMOVI μέσω της Εφαρμογής ή στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: support@nullridemovi.com

 

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας της RIDEMOVI είναι τα εξής: RIDEMOVI S.p.A. Αρ. ΦΠΑ: 02838590343 Διεύθυνση: Via Carducci 31, 20123 Μιλάνο Pec:ridemovi@nulllegalmail.it.

 

Ο χρήστης δηλώνει ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στην Εφαρμογή, αυτός αποδέχεται και εγκρίνει ρητά και ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 1341 του αστικού κώδικα τις παρακάτω ρήτρες: I, εδάφια 4 και 5 (Γενικές διατάξεις. Τρόπος σύναψης της σύμβασης. Μονομερείς τροποποιήσεις. Τεκμήριο αγοράς για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), V, εδάφια 4 και 6 (Χρεώσεις και πληρωμές. Χρέωση βάσει της κατανάλωσης, Pass, Προωθητικές πιστώσεις και Προωθητικοί κωδικοί. Κυρώσεις και πρόστιμα), VIII (Αποποίηση ευθύνης), XII, εδάφιο 3 (Ανάκληση, Αναστολή και Κλείσιμο Λογαριασμού. Ανάκληση της αγοράς των Pass), XV (Παράπονα και διαφορές).